Консультування з питань укладання ліцензійних договорів, договорів передачі права

Складання ліцензійних договорів та договорів передачі права

Реєстрація ліцензійних договорів та договорів передачі права у Відомстві

Розробка схем франчайзингу, підготовка необхідного пакету документів

В сфері розпорядження правами на авторські твори, торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі спеціалісти нашого бюро нададуть Вам послуги з:

розробка та складання ліцензійного договору на використання Вашого об’єкту інтелектуальної власності (будь-то, комп’ютерна програма, веб-сайт, торговельная марка, промисловий зразок, корисна модель, винахід тощо);


розробка договорів передачі (відчуження) прав на об’єкти інтелектуальної власності;


реєстрація ліцензійних договорів та договорів передачі права на об’єкти інтелектуальної власності в Патентному відомстві;


складання франчайзингових договорів;


надання консультацій, юридичних висновків щодо укладання ліцензійних угод та договорів передачі права;


правовий аналіз готових ліцензійних договорів, запропонованих для укладення, виявлення ризиків, надання пропозицій щодо мінімізації ризиків тощо.