search2

Аналіз торговельної марки на отримання правової охорони

ukraine2

Реєстрація торговельних марок в Україні

euro2

Реєстрація торговельних марок за кордоном, в т.ч. в країнах Євросоюзу

world2

Міжнародна реєстрація торгових марок

В умовах сучасного ринку ведення бізнесу практично неможливе без існування торгової марки або знаку для товарів і послуг. Адже вдало підібрана торгова марка не лише вирізняє товар або послугу з поміж однорідних товарів або послуг інших виробників, але й допомагає рекламувати та продавати такий товар чи послугу.

Відповідно до чинного законодавства захист прав на торгову марку або реєстрація не є обов’язковою та здійснюється за бажанням її власника.

Ми пропонуємо кваліфіковані послуги патентного повіреного з реєстрації позначень, зображень, логотипів, рекламних слоганів, об’ємних фігур тощо у якості торгових марок як в Україні, так і закордоном.

ukraine

РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ

Заявку на реєстрацію торгової марки може подати будь-яка фізична чи юридична особа, резидент чи нерезидент України. Строк дії Свідоцтва – 10 років з можливістю продовження цього терміну на 10 років кожного разу. Свідоцтво має діє територіальну дію, тобто знак за свідоцтвом охороняється лише на території України.

Як охороняється марка за Свідоцтвом?

Що таке пріоритет?

Як проходить реєстрація?

Ми допоможемо Вам у реєстрації торгової марки в Україні та надамо попередні консультації з таких питань:

– Аналіз торгової марки на можливість отримання правової охорони;
– Проведення пошуку щодо торгової марки (проведення патентно-інформаційного пошуку щодо торгової марки) та надання висновку про можливість реєстрації торговельної марки;
– Підготовка і подання матеріалів заявки на реєстрацію торгової марки в Україні;
– Супроводження реєстрації торгової марки в Україні;
– Внесення змін у матеріали заявки (за необхідності);
– Підготовка і подання відповіді на попередню відмову у реєстрації торгової марки;
– Отримання свідоцтва України на торгову марку;
– Продовження строку дії свідоцтва України на торгову марку;
– Прискорена реєстрація торгової марки в Україні;
– Моніторинг поданих заявок на торгові марки;
– Підготовка і подання заперечень проти реєстрації торгової марки;

euro

МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВОЇ МАРКИ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ЗА КОРДОНОМ

На сьогодні, є наступні шляхи реєстрації торгової марки за кордоном:

Національна процедура реєстрації

Міжнародна реєстрація відповідно до Мадридської Угоди

Торгова марка Європейського Союзу (Знак ЄС)

Набуття прав інтелектуальної власності на торгову марку за кордоном вимагає спеціальних знань, фінансових затрат та певного часу.

Спеціалісти Патентного та юридичного бюро «ОРБІС» мають успішний досвід реєстрації торгових марок за кордоном та налагоджені партнерські стосунки з партнерами- патентними агентствами більшості країн світу. На запит, ми підберемо найбільш оптимальний шлях для захисту Вашої торгової марки та прорахуємо вартість такої реєстрації.

Наше бюро надає наступні послуги з міжнародної реєстрації торговельної марки та за кордоном:

– Проведення пошуку за базою даних Міжнародного Бюро ВОІВ;
– Підготовка і подання матеріалів заявки на міжнародну реєстрацію торгової марки;
– Отримання Сертифікату про міжнародну реєстрацію торгової марки;
– Супроводження процедури реєстрації;
– Підготовка та подання відповідей у разі отримання попередньої відмови у реєстрації;
– Продовження строку дії міжнародної реєстрації;
– Внесення змін до міжнародної реєстрації;
– Повна та часткова передача прав на міжнародну реєстрацію;
– Повне та часткове анулювання міжнародної реєстрації;
– Комплексне супроводження процедури реєстрації в національних відомствам більшості країн світу (через місцевих патентних повірених).